Hoppa till artikelns andra spalt.

Anders Borg: Lång tid innan Sverige går med i bankunion

Även om vissa framsteg skett för svensk del när det gäller EU:s kommande bankunion återstår enligt finansminister Anders Borg flera komplexa frågor att lösa.

Finansminister Anders Borg (M) menar att de pågående förhandlingarna om EU:s bankunionen till viss del gått åt Sveriges håll men att viktiga frågor kring inflytande för länder utanför eurozonen och hur bankstöden ska betalas ännu är olösta.

Anders Borg är inställd på att förhandlingarna kring bankunionen fortsätter in under nästa år och inte skyndas på för att vara klara i december som planerat. Men ett svenskt medlemskap i bankunionen ligger fortsatt långt i fjärran.

– Det här är en komplex process för Sverige. Ett medlemskap i den gemensamma tillsynen förutsätter en likabehandling vilket förmodligen kräver en fördragsändring. Att avvecklingsmyndigheten får en direkt orderrätt över svenska myndigheter kräver förmodligen en [ svensk] grundlagsändring. Det finns en risk att det kommer att ta en lång tid innan det är aktuellt för Sverige att bli medlem. Men vi ska naturligtvis förhandla som om vi kan bli medlem och få bästa möjliga lösning både för Europa och Sverige, sade Anders Borg på onsdagen.

En annan fråga som också ska diskuteras av EU-ländernas 28 finansministrar när de träffas i Bryssel på fredag rör ett effektivare EU-arbete mot penningtvätt. Ett problem i förslaget för svensk del är kravet på ett gemensamt ägarregister över företag och juridiska personer.

– Många av de uppgifterna man talar om här finns i olika register i Sverige och det kan vara väl så effektivt. Att samla allt i ett gemensamt register riskerar att skapa både integritets- och rättssäkerhetsproblem. Jag tror inte att vi ens i Sverige vill ha allt i ett register. Det finns en lång rad av komplikationer som vi måste arbeta oss igenom och vi är i början av den processen, sade Anders Borg.