Arbetslösheten i eurozonen minskar

Under oktober minskade arbetslösheten i euroländerna från rekordnoteringen i september.

Arbetslösheten i eurozonen minskade under oktober med 0,1 procentenheter till 12,1 procent enligt färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I EU som helhet låg arbetslösheten kvar på 10,9 procent i jämförelse med september. Antalet arbetslösa i de 28 EU-länderna minskade med 75 000, varav 68 000 i euroländerna.

Även i Sverige minskade arbetslösheten under oktober från 8,0 till 7,9 procent.