Arbetslösheten ligger still i EU - minskar något i Sverige

Andel arbetslösa i EU har med mindre variationer under året legat still på en nivå runt 11 procent. I Sverige minskar ungdomsarbetslösheten medan den ökar för kvinnor.

I september var andelen arbetslösa i EU 11,0 procent det motsvarar närmare 27 miljoner människor. Jämfört med september 2012 är det en ökning från 10,6 procent. Sett över året har arbetslösheten i EU ökat marginellt från 10,9 procent i januari till 11,0 procent i mars och sedan dess har arbetslöshetsnivån legat still. Det framgår av uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat på torsdagen.

Lägst arbetslöshet i september hade Österrike (4,9 %), Tyskland (5,2 %) och Luxemburg (5,9 %).Högst andel arbetslösa hade Grekland (27,6 % i juli), Spanien (26,6 % i september) och Kroatien (17,2 % i september).

I Sverige var arbetslösheten i september 8,0 procent vilket är en nedgång på ett år från 8,1 procent.

Även andelen unga arbetslösa under 25 år minskade i Sverige mellan september 2012 till september 2013 från 23,4 procent till 22,8 procent. Genomsnittet för andelen unga arbetslösa i EU har ökat på ett år och uppgick i september till 23,5 procent.

Fördelat på män och kvinnor har arbetslösheten i Sverige minskat bland män och ökat bland kvinnor.  Andelen arbetslösa män i Sverige var i september 7,7 procent och för kvinnor 8,3 procent. Det går emot trenden i EU där arbetslösheten på ett år ökat både för män och kvinnor och är idag lika hög för båda könen, 11,0 procent.