Europarådet ifrågasätter svensk arbetsrätt

Europarådet är den andra internationella institution som kritiserar den svenska Lavallagen för att den inskränker mot strejkrätten. Nu kräver svenska fack att lagen rivs upp.

På onsdagen slog Europarådets kommitté för sociala rättigheter i ett utlåtande fast att den svenska så kallade Lex Lavallagen inskränker i fria förhandlings- och strejkrätten. Lavallagen reglerar vad fackföreningar kan kräva för villkor för utländska löntagare i Sverige.

– Det är ett väldigt positivt besked som ger facket rätt på i princip varje punkt. Det innebär en skarp kritik av Lex Lavallagstiftningen som den svenska riksdagen antog. Vi har nu ett nytt rättsläge i Europa, sade LO-juristen Claes-Mikael Jonsson i ett uttalande.

Riksdagen antog 2010 Lavallagen efter att EU-domstolen 2007 dömt ut en strejk i Vaxholm 2004. Fackförbunden Byggnads och Elektrikerna protesterade mot vad de ansåg vara lönedumpning av det lettiska byggföretaget Laval. EU-domstolen å sin sida menade att facken begärt mer än vad utstationeringsdirektivet medgav.

Det är andra gången i år den svenska lagen får internationell kritik. I februari underkände FN:s arbetsmarknadsorgan ILO den omdiskuterade EU-domen i Lavalmålet. I ett yttrande från ILO:s expertkommitté sades att EU-domstolens dom strider mot ILO:s konvention 87 där begränsningar av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal inte är tillåtna. Uttalandet är inte rättsligt bindande men brukar följas av ILO:s medlemsstater där Sverige är en.

De två utlåtandena får svenska fack att kräva att lagen nu rivs upp.

– Det är på tiden att den moderatledda regeringen nu skrotar Lex Laval. Både FN-organet ILO och nu Europarådets kommitté dömer ut regeringens politik på detta område. Nu finns det ingen anledning att vänta längre, sade Johan Lindholm, ordförande i Byggnads i en kommentar.

– Detta ökar ytterligare trycket på Sverige att ändra Lavallagstiftningen. I samråd med arbetsmarknadens parter bör regeringen så snabbt som möjligt söka en lösning som respekterar såväl grundläggande fackliga rättigheter som utstationerade arbetstagares rätt till likabehandling i Sverige, sade TCO:s ordförande Eva Nordmark.