EU:s plastpåseberg ska reduceras

EU-kommissionen vill minska de närmare 100 miljoner plastkassar som årligen kommer ut i unionen.

Flera EU-länder har redan lyckats minska användningen av plastpåsar. Nu vill kommissionen att alla 28 medlemsländer ska följa i deras fotspår.

– Vi vidtar åtgärder för att lösa ett mycket allvarligt och högst påtagligt miljöproblem. Varje år hamnar över åtta miljarder plastkassar i soporna i Europa, vilket orsakar enorma miljöskador, sade EU:s miljökommissionär Janez Potočnik på måndagen.

Under 2010 beräknar kommissionen att 98,6 miljarder plastkassar ut på EU:s marknad vilket motsvarar 98 kassar per person. I Danmark som har en skatt på plastkassar används runt fyra kassar per person och år. I bland annat Polen och Portugal används cirka 466 per person och år. För Sverige är siffran runt 100 plastpåsar per person och år.

Många av dessa hamnar i naturen och haven där de kan finnas kvar i flera hundra år utan att brytas ned.

Hur minskningen av plastpåsarna ska gå till är det upp till medlemsländerna att avgöra. Hur stor minskningen ska bli avgörs av medlemsländerna och EU-parlamentet dit frågan nu skickas. Förslaget gäller bara påsar med en tjocklek på under 0,05 millimeter.