Parismöte om ungdomsarbetslöshet utan nya förslag

Regeringscheferna från 24 EU-länder samlades på tisdagen i Paris för ett minitoppmöte om ungdomsarbetslösheten i Europa. Inga nya förslag presenterades dock.

Sammanlagt ska motsvarande 400 miljarder kronor satsas på EU-nivå under de närmsta tre åren för att bekämpa den rekordhöga arbetslösheten i unionen. Av dessa öronmärks mellan 50 och 70 miljarder till en ungdomsgaranti som ska se till att unga mellan 14 och 25 år får gå högst fyra månader utan arbete, praktik eller utbildning.

Ungdomsarbetslösheten i EU är i snitt 23,5 procent, vilket innebär att 5,5 miljoner personer under 25 i dag går utan sysselsättning i EU. Beräkningar visar att ungdomsarbetslösheten årligen kostar motsvarande 2000 miljarder kronor.

Mötet är det andra, det första hölls i Berlin i juli och kom till på initiativ av Tysklands Angela Merkel och Frankrikes François Hollande. Ett tredje möte är planerat att hållas under våren antingen i Italien eller Grekland.