Svenska befolkningen växer tredje snabbast i EU

Under 2012 hade Sverige efter Luxemburg och Malta den starkast växande befolkningen.

Sammanlagt växte Sveriges befolkning under fjolåret med 7,6 promille av hela befolkningen vilket motsvarar 73 000 nya invånare. Samtidigt hade Sverige det fjärde högsta barnafödandet, 11,9 promille, och fjärde största nettomigrationen, 5,4 promille. Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

EU:s befolkning växte 2012 med 1,1 miljoner invånare, motsvarande 2,2 promille. Runt 80 procent av befolkningsökningen i de 28 medlemsländerna beror på migration.

Den största befolkningsminskningen skedde i Litauen, Estland och Bulgarien.