Europarådet: Åtstramningspolitiken urholkar mänskliga rättigheter

Enligt Europarådet har hela spektrumet av mänskliga rättigheter påverkats när Europas regeringar dragit åt svångremmen.

Samarbetsorganisationen Europarådet, som jobbar för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i sina 47 medlemsländer, riktar i en ny rapport skarp kritik mot den åtstramningspolitik som präglat Europa de senaste åren.

”Det som började som en härdsmälta i det globala finansiella systemet 2008 har förvandlats till en ny politisk verklighet av åtstramningar som hotar över sex årtionden av social solidaritet och utbredningen av skydd för mänskliga rättigheter i Europarådets medlemsländer”, skriver rapportförfattarna.

Europarådet menar att ”hela spektrumet av mänskliga rättigheter har påverkats” av regeringarnas åtstramningar. I rapporten pekar man bland annat på den ökade hemlösheten, ökat våld mot demonstranter, hot mot mediefriheten och social utslagning.

”Offentliga sociala utgifter har varit det primära målet för åtstramningar i många medlemsländer”, heter det.

Krisen har även ”underminerat centrala och lokala myndigheters förmåga att säkerställa skyddet för mänskliga rättigheter”.

Enligt statistik från EU ökade mellan 2008 och 2012 andelen av befolkningen som riskerade fattigdom eller social utestängning mest i Grekland och Sverige