Eurokrisen tros snart vara över

Euron har stabiliserats och den värsta krisen är förbi men den höga arbetslösheten oroar ännu. Det anser internationella investerare och analytiker enligt affärssajten Bloomberg.

Bloomberg har genomfört en enkät som har besvarats av internationella investerare och analytiker och 75 procent av dem bedömer att eurozonens efterfrågan på investeringar har ökat.

Nästan hälften konstaterar att euroländernas tillväxt ökat sedan 2011 och att EU erbjuder väldigt goda investeringsmöjligheter för närvarande. De är inte heller längre oroliga för att euron ska gå i graven.

Investerarna oroas dock över den höga arbetslösheten i EU. 40 procent av enkätpersonerna pekade ut arbetslösheten som det största hotet mot en EU-expansion. Nästan en tredjedel är också oroade över euroländernas skuldsättning som nu i genomsnitt uppgår till 96 procent av BNP.