I arbetslöshetens Europa skriker företag efter kvalificerad personal

Trots att rekordmånga letar jobb har europeiska företag svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, visar en ny studie.

En fjärdedel av de tillfrågade arbetsgivarna har inte lyckats tillsätta alla lediga tjänster under det senaste året. En tredjedel uppger att bristen på kvalificerade kandidater har inneburit allvarliga problem för företaget.

Samtidigt är arbetslösheten i EU rekordhög: nästan 11 procent. Bland unga handlar det om nästan en fjärdedel som inte får jobb. Och i Spanien och Grekland står fler än hälften av alla unga utanför arbetsmarknaden.

Rapporten från konsultbolaget McKinsey & Company visar att det framför allt är i länder med högst ungdomsarbetslöshet som arbetsgivarna har svårt att hitta lämplig personal. Arbetsgivare, utbildningar och unga befinner sig i ”parallella universum”, där de inte kommunicerar och inte förstår varandras behov, uppger studien.

Orsaker till glappet är bland annat att det är för dyrt att studera i flera länder och att företag inte är tillräckligt inblandade när utbildningar tas fram, skriver rapportförfattarna.