Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner och språkrör Åsa Romson. Arkivbild.

Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner och språkrör Åsa Romson. Arkivbild.

Vi måste bygga om Europa

Vi kommer inte att tillåta att debatten om Europa begravs i ett taktiskt avstamp inför riksdagsvalet. Vi vill visa att det går att skapa ett Europa för alla. Det skriver Åsa Romson och Anders Wallner inför presentationen av partistyrelsens förslag till Miljöpartiets valmanifest inför EU-valet.

Det finns de som vill begrava debatten om Europa. Det kommer vi inte tillåta. Varje dag fram till EU-parlamentsvalet kommer vi lyfta våra förslag på att möta EU:s utmaningar, stärka demokratin och bygga om Europa för att möta klimathotet. När andra partiers företrädare försöker använda EU-valet till ett taktiskt avstamp inför riksdagsvalet, och låter debatten stanna i de nationella frågorna så kommer vi att tala om de utmaningar som är gemensamma och det vi kan göra i EU. Vi har visat, genom våra företrädares arbete för fisket och mot kemikalielobbyn, att det spelar roll vilka som representerar Sverige i EU-parlamentet, att kunniga och konstruktiva parlamentariker kan göra skillnad.

Idag presenterar vi Miljöpartiets partistyrelses förslag till manifest inför EU-parlamentsvalet. Två utmaningar är större än alla andra för vår del av världen. Vi måste bygga om Europa för att möta klimathotet och skapa jobb i en världsdel härjad av arbetslöshet. Och vi måste visa att det går att bygga ett Europa för alla, och mota de rasistiska krafter som med avstamp i finanskrisen gör sitt för att med fördomar, lögner och hat vända människor mot varandra.

Vi kan stolt säga att vi arbetar tillsammans med våra gröna systerpartier runt om i EU, och resten av Europa, för klimatet och mot rasism. Flera av kraven i förslaget till valmanifest känns igen från det arbete gröna gör tillsammans i EU.

För andra partier är bilden mer splittrad. Industrin har, med hjälp av parlamentets konservativa grupp och bland annat de svenska moderaterna, skjutit handeln med utsläppsrätter i sank. Idag ökar kolkraften runt om i Europa. En stark grön grupp i EU-parlamentet kan återuppbygga miljöarbetet, sätta ett pris på klimatutsläppen och fasa ut subventionerna av fossil energi. Medan EU:s konservativa krafter vill lägga stora EU-pengar på tveksamma motorvägsprojekt, vill vi binda samman Europas större städer med snabba och moderna tåg. Vi vill skydda Arktis och känsliga naturområden i Europa från gruvdrift och exploatering av fossila bränslen. Vi vill använda EU:s handelspolitik för att stödja global utveckling, EU:s fiskeflottor ska inte tillåtas fiska slut på haven utanför afrikanska kusten och handeln ska inte möjliggöra fortsatt ockupation av Västsahara eller Palestina.

Europas gröna står också eniga bakom kraven på en human asylpolitik, där ingen som tvingats fly ska behöva sätta sig på en livsfarlig färd i skraltiga båtar över Medelhavet. Vi vill öppna fler legala vägar för flyktingar att ta sig till Europa, att EU:s gränskontrollbyrå Frontex ska användas för att hjälpa människor på flykt snarare än att stänga människor ute och att fler medlemsstater tar större ansvar för människor på flykt.

Vi vill att alla EU:s medborgare ska ha samma rättigheter och möjligheter till inflytande. Vi kommer arbeta för att försvara rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet. Hbtq-personer ska vara skyddade från våld och hets i hela EU, och en regnbågsfamilj som erkänns som familj i ett EU-land ska ha den rätten om man flyttar till ett annat.

Medan EU-kommissionen aldrig haft en kvinna som ordförande, är det självklart i den gröna partifamiljen att minst en kvinna kommer leda den gemensamma valrörelsen. Vi vill på samma sätt använda kvotering för att få jämställdhet i toppositionerna inom EU.

Det här är exempel på politiska krav som vi är övertygade om att många människor i Sverige är beredda att ta ställning för. Det låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet kan inte avfärdas med att EU-frågor känns avlägsna. För de gör de egentligen inte. EU märks i människor vardag.

Vi behöver exempelvis arbeta i EU för att det ska vara lätt för svenska kommuner att köpa in mat från lokala bönder. Vi behöver arbeta för att inte barn ska utsättas för farliga kemikalier i leksaker.

Det är i unionen vi kan säkerställa integriteten för medborgare, och motverka det omfattande it-spionaget som nu avslöjats. Det är i EU vi kan ändra reglerna så att inte utländska åkare kan utnyttja underbetalda chaufförer på svenska vägar på ett sådant sätt att både miljön och trafiksäkerheten hotas.

Förslaget till valmanifest lämnas nu till Miljöpartiets medlemmar för beslut. Samtidigt som en beslutande medlemsomröstning avgör vilka som ska kandidera på den gröna valsedeln till parlamentet, får medlemmarna rösta om vilka krav som ska ingå i valmanifestet. I två frågor finns motstående linjer som medlemmarna har att besluta mellan. Det handlar om införandet av en skatt på spekulation för att finansiera klimatinvesteringar, och om hur EU ska kunna agera mot medlemsstater som kränker de mänskliga rättigheterna.

Alliansen har valt att säga nej till den skatt på finansiella transaktioner som 11 EU-länder inför om ett år. Vi säger ja till att Sverige ska delta. Vi tycker det är rimligt att de som bidragit till finanskrisen, nu får vara med och betala för att mota klimatkrisen. Finanskrisen har slagit hårt mot flera EU-länder med hög arbetslöshet och höga skulder som följd. För oss gröna är det viktigt att EU ser finanskrisen som en väckarklocka och börjar ställa om en ohållbar ekonomi byggd på överdriven finansiell spekulation till en ekonomi som kan leverera modernisering, hållbara jobb och minskade utsläpp.

Vi gröna föreslår redan att EU ska satsa mer på tågtrafik, energieffektivisering och upprustning av städernas förorter. I medlemsomröstningen ställer vi frågan om de intäkter som spekulationsskatten ger också ska gå till jobbskapande åtgärder i EU eller hanteras av länderna nationellt.

Det är inte acceptabelt att EU står handfallet när systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter sker i medlemsländer. Vårt systerparti i Ungern LMP vittnar om hur högerregeringen gjort avgörande inskränkningar i pressfriheten, samtidigt som man blundat för hur högerextrema Jobbik byggt upp en paramilitär grupp som med våld trakasserar migranter, romer, homosexuella och judar. I flera EU-länder har antiziganismen gjorts till statlig politik, romska medborgare erkänns inte som medborgare, förvägras en formell identitet och deras bosättningar kriminaliseras.

EU har idag verktyg som inte används för att agera mot länder som bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I medlemsomröstningen ställer vi frågan om EU ska agera genom att exempelvis att ogiltigförklara diskriminerande lagstiftning, utdöma böter eller tillfälligt helt frånta medlemsländer sin rösträtt i unionen.

Demokratin i EU har stora brister. Alltför centraliserat beslutsfattande skapar ett avstånd för människor, och en svårighet att överblicka besluten. Förhandlingar i slutna rum, utan offentlighetsprincip eller meddelarskydd, främjar korruption och försvårar för människor att engagera sig. Vi har sett alltför många gånger att när avståndet till makten blir alltför stort kan välbetalda lobbyister få stor påverkan på beslut som i slutändan påverkar oss alla. Vi vill stoppa utvecklingen mot att de stora länderna får mer att säga till om på bekostnad på minde medlemsländer, vi vill göra offentlighetsprincipen till EU-lag och vi vill göra EU-parlamentets register över lobbyister obligatoriskt.

Men det största problemet med demokratin i EU uppstår när vi som bär ett politiskt förtroende inte öppet och ärligt är beredda att diskutera det som händer i unionen eller hur vi vill använda EU för att förändra Europa. För om inte vi visar engagemang för EU-valet, kan vi inte kräva av medborgarna att göra det.

 

Åsa Romson

Språkrör (MP)

Anders Wallner

Partisekreterare (MP)