För mig och Centerpartiet är det en självklar utgångspunkt att öppenhet och handel med omvärlden bygger välstånd och välfärd, skriver Kent Johansson (C).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Centerpartiet och Piratpartiet har likartad syn på integritet

Det är självklart att yttrandefrihet och mänskliga rättigheter ska gälla alla människor offline som online. Det skriver Europaparlamentariker Kent Johansson (C) i replik till Europaparlamentariker Christian Engström (PP).

Frihet, öppenhet och starkare skydd för den personliga integriteten är viktiga frågor inför valet till Europaparlamentet. Det är också frågor som i många fall förenar Centerpartiet och Piratpartiet. Oftast har vi stått på samma sida när vi debatterat och beslutat i Europaparlamentet, som när det gällde ACTA-avtalet och det nya förslaget till dataskydd i EU.

Christian Engström har rätt när han lyfter fram dessa frågor i sin debattartikel.

Jag och Centerpartiet gör en liknande bedömning.

Rätt EU-regler kan och ska bidra till nätets frihet och skyddet för den personliga integriteten. I Centerpartiets valplattform presenterar vi bland annat det konkreta förslaget att inrätta ett särskilt integritetsprotokoll som tillägg till EU:s fördrag.

Det är självklart att yttrandefrihet och mänskliga rättigheter ska gälla alla människor. Det ska gälla alltid, offline och online.

All lagstiftning som kan påverka människors integritet och rättigheter bör först utredas om de verkligen behövs och om de är förenliga med grundläggande mänskliga rättigheter.

Att Datalagringsdirektivet inte är förenligt med sådana grundläggande rättigheter borde numera vara tydligt för alla. Det måste – tillsammans med annan EU-lagstiftning som hotar den personliga integriteten – rivas upp.

En hel del har gjorts de senaste åren för att göra EU mer öppet och transparent. Men det är inte tillräckligt. Mycket arbete återstår.

Vi i Centerpartiet anser att en motsvarighet till den svenska offentlighetsprincipen ska gälla för EU. Då får vi ett viktigt och gemensamt verktyg som ökar möjligheterna för både enskilda medborgare och media att granska makten och utkräva ansvar för beslut.

Lika viktigt är det att vi i Sverige inte ska acceptera EU-sekretess som inskränker vår svenska offentlighetsprincip.

Arbetet för rättvisa, frihet och trygghet har varit vägledande för Centerpartiet under hela vår med än 100-åriga historia.

Det har handlat om allt från utbildning och kultur till miljöfrågor och decentralisering. Våra grundläggande idéer gäller självklart även dagens viktiga frågor om öppenhet och integritet. Där är våra ideologiska utgångspunkter tydliga.

Centerpartiet är en grön röst för rättvisa, frihet och trygghet även i Europa.

Kent Johansson
Europaparlamentariker (C) och första namn på Centerpartiets lista i valet till Europaparlamentet