Man kan förändra EU-politiken. Det är detta hoppfulla budskap vi vill förmedla till den som undrar om det spelar någon roll vem de röstar på i EU-valet. Det skriver Isabella Lövin (MP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiken kan förändras

Fler jobb, bättre hälsa och renare luft ligger i potten när Europaparlamentet efter valet ska besluta om nya och avgörande klimatmål. EU-valet är därför en möjlighet för medborgarna att välja klimatpolitik. Det skriver Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Idag är mina båda barn redan en bit över tjugo år. Det är obegripligt, för mig som för de flesta andra föräldrar – att tiden gått så fort!

Ett barn som föds idag går ut nian år 2030. Jag och mitt parti, Miljöpartiet, arbetar konsekvent för att kunna ge denna kommande tonåring ett samhälle med framtidstro, ett samhälle där klimatångest inte ger barn sömnproblem, ett hållbart samhälle där vi bromsat klimatförändringarna och skapat trygga jobb i en resurssnål, cirkulär ekonomi.

Alternativet kan egentligen ingen vilja ha.  En ekologisk och ekonomisk kris i Europa som förvärras i och med att vi inte bygger om inför framtiden, där vi fortsätter vara beroende av extremt dyr importerad fossil energi istället för att skapa miljoner nya jobb genom satsningar på energieffektivisering och investeringar i förnybara energikällor och smarta energinätverk.

Omställningen för att rädda klimatet kan inte vänta. I förra veckan publicerades en vetenskaplig artikel i Cryosphere som visar att avsmältningen av de grönländska glaciärerna i somras skedde mycket, mycket snabbare än tidigare år. Ifall det fortsätter i samma takt har vi igen ett scenario med över en meters havsnivåhöjning vid slutet av detta århundrade. Det betyder att stora delar av Europas låglänta kuster försvinner. Det barn som föds idag är då 86 år.

EU-valet 25 maj handlar om att byta passivitet mot handlingskraft inför vår tids största utmaningar. Det finns ju faktiskt en öppning för handling nu när EU beslutar om sina klimatmål för år 2030! Det är också tydligt att EU-parlamentet behövs för att staka ut riktningen, eftersom de två andra EU-lagstiftarna famlar. Häromveckan presenterade EU-kommissionen ett svagt klimatförslag som gick ut på att minska växthusgasutsläppen med blygsamma 40 procent till 2030 jämfört med 1990 – detta eftersom kommissionen har lyssnat på Sverige och de andra medlemsländer i ministerrådet som har lägst ambitioner. Ett sådant klimatmål ger enligt forskarna en 50-procentig chans att lyckas hejda temperaturökningen på jorden vid två grader.

Annons

Vi gröna vill ge den blivande 16-åringen bättre odds. Vi vill till 2030 se bindande mål för 60 procents utsläppsminskning, 45 procent förnybar energi och energibesparingar på 40 procent. Fler jobb, bättre hälsa och renare luft ligger i potten om Europa väljer tre bindande klimatmål – det visar bland annat EU-kommissionens egna analyser. Och orealistiska är de heller inte.  Det föreslagna 40 procentsmålet är snubblande nära ett business as usual-scenario. All forskning visar att det är mer bråttom än så.

Man kan förändra EU-politiken. Det är detta hoppfulla budskap vi vill förmedla till den som undrar om det spelar någon roll vem de röstar på i EU-valet. Den gröna gruppen har varit den drivande kraften bakom unionens nya fiskepolitik – som för första gången sätter hållbara fiskbestånd som mål. Vi driver också på i klimatpolitiken, så ju starkare vi blir desto större chans att faktiskt påverka i de globala klimatförhandlingarna!

Miljöpartiet vill ge vår framtida tonåring framtidstro och en värld där klimatförändringarna bromsats upp, liksom det globala överfisket och nedskräpningen av världshaven.  Vi vill skapa ett Europa utan plågade djur, utan felmärkt hästlasagne, utan bidöd, utan gifter i maten och inte minst – ett öppet och humant Europa som tar ansvar och bryr sig om de globala frågorna.

EU-valet den 25 maj handlar om att staka ut en ny riktning för Europa och världen, där varje människa räknas – även de som inte har rösträtt ännu. Även de som föds just idag.

Isabella Lövin

EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna