Miljöpartiet och Folkpartiet har delvis olika definitioner på vad som är ett hållbart samhälle och vi vill ta helt olika vägar för att nå dit, och det är viktigt att väljarna är medvetna om de skillnaderna. Det skriver Isabella Lövin.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Folkpartiets miljöpolitik långt från hållbar

Med sin positiva syn på kärnkraft och genmodifierade grödor skapar Folkpartiet inget hållbart samhälle. Det skriver Isabella Lövin (MP) i replik till Marit Paulsen (FP).

 

Jag välkomnar att Marit Paulsen i sin debattartikel (2014-02-11) skriver att det är fel att låta miljön stryka på foten för att skydda industrin. Det är utmärkt att hon och jag delar samma vision om vikten av ett mer hållbart samhälle. 

Däremot har Miljöpartiet och Folkpartiet delvis olika definitioner på vad som är ett hållbart samhälle och vi vill ta helt olika vägar för att nå dit, och det är viktigt att väljarna är medvetna om de skillnaderna. 

Marit Paulsen förespråkar exempelvis genmodifierade grödor som en lösning på det ökade livsmedelsbehovet i världen. Jag och Miljöpartiet tror inte att detta är rätt väg att gå. Det industriella jordbruket kan verka effektivt men är beroende av stora mängder gödning, energi och kemikalier som i slutändan gör att jordbruket förbrukar mer resurser än det ger. Jag vill i stället se ett Europa och en värld utan matslöseri och med mer ekologiskt jordbruk som ger utvecklingsländernas småbrukare makt över sin egen odling, och där försiktighetsprincipen bör tillämpas vad gäller GMO

Folkpartiet vill lösa klimatkrisen genom att satsa på kärnkraft. Miljöpartiet tycker att kärnkraften är fundamentalt fel. Europa ska satsa på effektivisering och förnybar energi, och sluta subventionera extremt dyrbar kärnkraft och fossila bränslen.

Det är bra att Marit Paulsen vill att ekologin och etiken ”i regel” måste få företräde framför ekonomin. Tyvärr är det på väldigt fundamentala hållbarhetsprinciper som Folkpartiet gör undantag på den regeln. 

Isabella Lövin (MP)
Europaparlamentariker