Det som vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna inte förmår förklara är hur en kilometerskatt och förbud mot längre och tyngre lastbilar skulle bidra till att fler svenska åkare kan anställa och bedriva sin verksamhet. Det skriver Jessica Rosencrantz (M).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ingen gynnas av begränsningar av utländska åkare

För att värna seriösa åkare kommer nu polisen få ökade möjligheter att kontrollera att de gemensamma EU-reglerna följs av samtliga inom branschen. Det skriver riksdagsledamot Jessica Rosencrantz (M) i slutreplik till Europaparlamentariker Mikael Gustafsson (V).

I Europaportalen den 14/2 visar Mikael Gustafsson (V) på bristande kunskaper gällande regeringens infrastrukturpolitik när han påstår att Alliansen missgynnar järnvägen till fördel för vägtransport. I själva verket genomför regeringen de kommande åren stora satsningar motsvarande 522 miljarder kronor där både väg- och järnväg inkluderas, detta för att på bästa sätt skapa fungerande transporter för människor och företag i Sverige. 

Bara under 2013 gjordes extra satsningar på drift och underhåll av järnväg motsvarande 700 miljoner kronor. Värt att nämna är att de pengar som framöver avsätts till drift, underhåll och reinvesteringar i järnvägen motsvarar mer än en fördubbling av oppositionens planer under deras tid vid makten.

Gällande cabotage inom transportnäringen så skulle varken transportnäringen, transportköparna eller miljön gynnas av begränsningar inom cabotageverksamheten. Men det är självklart viktigt att samma regler gäller för alla, oavsett ursprungsland. För att värna seriösa åkare kommer nu polisen få ökade möjligheter att kontrollera att de gemensamma EU-reglerna följs av samtliga inom branschen. Det är oacceptabelt att seriösa åkare får lida av att andra inte följer reglerna.

Det som vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna inte förmår förklara är hur en kilometerskatt och förbud mot längre och tyngre lastbilar skulle bidra till att fler svenska åkare kan anställa och bedriva sin verksamhet. Ökade kostnader för både utländska och svenska åkare skulle bara göra att båda får betala mer och inte att konkurrensen blir mer rättvis.

Låt oss ge ett litet räkneexempel:

En litet åkeri med fem lastbilar har bland annat två chaufförer anställda som båda är under 26 år gamla. Kombinationen av oppositionens föreslagna kilometerskatt och höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle leda till en sammanlagd skattehöjning på 800 000 kronor per år för detta åkeri. Det motsvarar mer än kostnaden för dessa båda heltidsanställda unga chaufförer. Så skapas inte jobb.  

Jessica Rosencrantz (M)
Riksdagsledamot, Trafikutskottet