Parlamentet rekommenderar svensk sexköpslag

EU-parlamentet röstade på onsdagen för ett betänkande som rekommenderar den svenska sexköpsmodellen där köparen är den som bestraffas.>>>

– Hellre än att legalisera, vilket har lett till katastrofer i Holland och Tyskland, behöver vi angripa prostitution mer nyanserat. Vi ska bestraffa män som behandlar kvinnors kroppar som varor, utan att bestraffa dem som drivits till sexarbete, sade den brittiska socialdemokraten Mary Honeyball, som drivit frågan.

Betänkandet, som antogs med siffrorna 343 för, 139 mot och 105 som avstod, slår fast att prostitution är ett hinder för jämställdhet och att trafficking har ökat i de länder som har legaliserat prostitution.

- När jag började i Europaparlamentet och talade för den svenska modellen blev jag utskrattad. I dag har parlamentet som helhet tagit ställning för ett förbud mot köp av sexuella tjänster, sade socialdemokratiska EU-parlamentarikern Anna Hedh i ett uttalande.

Rapporten har ingen direkt effekt på prostitutionslagstiftningen i EU-länder, eftersom prostitution inte är en fråga som avgörs på EU-nivå.