Hoppa till artikelns andra spalt.

Stora varningsbilder ska avskräcka röksugna ungdomar

Det måste finnas varningsbilder på tobakspaketen  och EU tillåter smaksatt snus i Sverige. Det framgår av unionens nya tobakslag.

EU-parlamentet antog på onsdagen unionens tobaksdirektiv. Enligt lagen ska det, utöver varningstexter, även finnas varnande bilder på tobakspaketen. Text och bilder ska tillsammans täcka  minst 65 procent av tobakspaktens fram- och baksida. Dessutom förbjuds paket med färre än 20 cigaretter.

– De nya åtgärderna är ett stort steg i riktning mot bättre tobakskontroll och kommer att bidra till att nästa generation inte lockas till rökning, säger den brittiska socialdemokraten Linda McAvan som lett parlamentets arbete med tobakslagen i ett pressmeddelande.

Svenska myndigheter får även i framtiden bestämma vilka ingredienser som ska ingå i snus som alltså förblir tillåtet i Sverige men inte får exporteras till övriga medlemsländer. Vad gäller elektroniska cigaretter ska de regleras som läkemedel om de uppges hjälpa rökare att sluta röka. I annat fall ska de marknadsföras som tobaksvaror med varningstext.

514 av EU-parlamentarikerna röstade för och 66 mot lagförslaget. 58 avstod från att rösta. Den 14 mars ska ministerrådet formellt godkänna lagen. Sedan har medlemsländerna två år på sig att införa reglerna i den nationella lagstiftningen. EU-parlamentet och ministerrådet enades redan förra året om en provisorisk lagtext.