Sverige får bakläxa för statistikbrist

Sverige får kritik av Europarådet för att man inte kan bevisa att arbetslösa inte riskerar fattigdom. Men på det stora hela får Sverige gott betyg för den sociala välfärden.

Varje år granskar samarbetsorganisationen Europarådet att de 47 medlemsländerna följer den Europeiska sociala stadgan som garanterar medborgarna en rad sociala rättigheter..

I sin senaste rapport får Sverige kritik på två punkter. För det första att man inte kunnat ”fastslå att miniminivåerna för arbetslöshetsersättning och sjukpenning är tillräckliga”.  

– Det beror på att Sverige helt enkelt inte har den typen av data, säger Brigitta Nyström, professor i civilrätt och en av de 15 ledamöter i Europarådets sociala kommitté som granskat länderna.

Hon menar att Europarådet, liksom EU, ofta utgår ifrån ett kontinentalt system och att det svenska systemet utan lagstadgade minimilöner men med en rad bidrag för dem som förlorar jobbet gör att det är svårt att få fram en konkret summa på hur lite pengar en arbetslös person kan få.

– Vi försöker få länderna att förklara vad man kan få ut och vad miniminivån är. [Sverige] har ingen statistik som man kan gå in och titta på, säger hon.

För det andra får Sverige kritik för inte ha fulltäckande garantier mot åldersdiskriminering utanför arbetsmarknaden. Men Sverige har enligt Europarådet gjort en lagändring som ska rätta till problemet.

För alla 47 medlemsländer konstaterar kommittén runt 180 överträdelser mot stadgan under 2013. Sverige får på det stora hela gott betyg av Europarådets sociala kommitté och får grönt ljus för de övriga 15 punkterna, bland annat arbetsplatsmiljön, som granskats.

– Trots att vi gjort nedskärningar eller frusit taket på a-kassan och liknande ligger ju Sverige väldigt, väldigt väl till när det gäller social välfärd, säger Birgitta Nyström.