Annons

Sverigedemokraterna är motståndare till en europeisk federalistisk monsterstat, skriver Kristina Winberg.

Bild: Jörgen Fougleklou

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bekämpa gränsöverskridande brottslighet

EU kommer inte att klara av att komma till rätta med gränsöverskridande organiserad brottslighet. Tull och gränskontroller måste därför förstärkas och vara en nationell fråga som varje land själva ska bestämma över. Det skriver Kristina Winberg, Sverigedemokraternas förstanamn i EU-valet.

Sverigedemokraterna är motståndare till en europeisk federalistisk monsterstat. Vi vill se ett tätt europeiskt samarbete som respekterar varje lands frihet, självständighet och demokrati. Alla människor har samma önskan om frihet, självständighet och trygghet.

Sverigedemokraternas motstånd mot EU delas av andra länder och partier från höger till vänster. Sveriges grundlag ska stå över EU-lagar, vår suveränitet ska värnas och gränskontroller ska behållas. Det är själva kärnan i vår EU-kritik. Sverigedemokraterna vill därför att EU-medlemskapet omförhandlas och följt av en folkomröstning för att säkerställa att det är Sveriges folkvalda som har sista ordet rörande beslut som påverkar det svenska folket.

EU har visat sig oförmögna att bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten där människohandel, narkotika och vapensmuggling utgör kärnan. Det är fullkomligt orimligt att enskilda människor ska råka illa ut och viktiga principer och funktioner i samhället skadas.

EU kommer inte att klara av att komma till rätta med olika länders korruption och organiserade brottslighet. Utländska kriminella ligor som härjar snarare splittrar än knyter medlemsländerna närmare varandra. Tull och gränskontroller ska förstärkas och vara en nationell fråga som varje land själva ska bestämma över. 

Sverigedemokraterna är positiva till den inre marknaden som innebär att varor, tjänster, kapital och arbetskraft kan röra sig mellan länderna. Arbetskraft ska vid behov kunna röra sig inom EU för att arbeta men ska då leva upp till inhemska avtal samt betala skatt i det land där de arbetar. 

Åkerinäringen är utsatt för social dumpning där inhemsk arbetskraft och företag konkurreras ut av billig arbetskraft som lever under slavliknande förhållanden. Här finns det bara mänskliga förlorare, både för svenska och utländska medborgare.

En annan viktig fråga för mig och för Sverigedemokraterna är att minska Sveriges avgift till EU som ligger på otroliga 37 miljarder kr. varje år. Våra meningsmotståndare påstår att vi får tillbaka pengar men det som ska förtydligas är att vi endast får tillbaks ungefär en tredjedel, vilket ger oss en nettokostnad på cirka 26 miljarder, pengar vi så väl hade behövt i den svenska välfärden.  En stor del av de pengar vi skickar till EU försvinner genom slöseri och korruption.

Fram till alldeles nyligen arbetade jag som vårdbiträde och jag har med egna ögon sett hur stora behoven är inom den svenska välfärden. Vi skulle kunna göra mycket gott med dessa pengar i Sverige. Vi skulle kunna öka antalet vårdplatser, för att höja kvaliteten för anställda och vårdbehövande, vi skulle kunna förstärka bemanningen inom äldreomsorgen med mera. Jag lovar väljarna att arbeta för att detta ska bli verklighet.

Kristina Winberg (SD)
Kvinna från verkligheten och med fötterna på jorden