Annons

Christofer Fjellner (M), Martin Callanan (Tory), Pieter Cleppe (Open Europe) och Carl Schlyter (MP).

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politiker: Runda partigrupperna för bättre beslut

Tre EU-politiker vill ha mer öppenhet och fler samarbeten över partigrupperna för att ändra EU:s politiska riktning.

– Framsteg när det gäller reformer har varit smärtsamt långsamma, sade Martin Callanan, brittisk konservativ EU-parlamentariker och ledare för den EU-kritiska högergruppen ECR, på en debatt om behovet av EU-reform anordnad av den EU-kritiska brittiska tankesmedjan Open Europe i Bryssel på tisdagen.

Martin Callanan pekade bland annat på att slutomröstningen om ökad öppenhet vid votering i EU-parlamentet sköts upp flera gånger av partigrupperna. Ett annat exempel är att de flesta partigrupper vill utöka EU:s budget.

– Ledarskapet i [konservativa-kristdemokratiska] EPP har varit emot alla nyckelreformer eller förändringar som vi vill genomföra, sade Callanan vars Tories tidigare ingick i EPP men bröt sig ut och bildade ECR-gruppen.

Han fick medhåll av Christofer Fjellner (M) som själv ingår i EPP-gruppen.

– Jag är mycket frestad att lägga EPP på en terapisoffa, sade Christofer Fjellner.

Fjellner vill i stället se ett ökat samarbete mellan reforminriktade parlamentariker från de olika partigrupperna.

– Se på fiskereformen. Där arbetade man över grupperna för att hitta dem som tror på reformer, sade Fjellner och syftade på reformen av EU:s fiskepolitik som innebar en kursändring mot ett mer hållbart fiske.

Han tror dock inte på att skapa en ”reformgrupp” i parlamentet utan att förändringen måste ske mellan grupperna.

– Om vi oftare och mer regelbundet kunde träffas och sätta en reformagenda i varje lagakt istället för att fokusera på hela grupper skulle det blir bättre, sade han och fick medhåll av Martin Callanan och EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) från den gröna gruppen.

Schlyter lyfte fram ökad öppenhet som en viktig fråga för att driva igenom reformer.

– Det enda sättet att reformera EU-parlamentet inifrån är offentlig debatt. Men det är svårt att ha en debatt om det saknas transparens för då har allmänheten inget att debattera, sade Carl Schlyter som fick stöd av de två övriga EU-politikerna.