En överväldigande majoritet av svenska folket säger nej till ett Europas förenta stater, skriver Jörgen Appelgren (JL).

Bild: Junilistan

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europa förtjänar ett bättre EU

Junilistan stödjer frihetens Europa och ett fortsatt svenskt EU-medlemskap, men motsätter sig att makten steg för steg flyttas till Bryssel. Det skriver Jörgen Appelgren, förstanamn för Junilistan i Europaparlamentsvalet.

Junilistans grundläggande politik handlar om att värna demokratin och närhetsprincipen. Vi vill att beslut skall tas på så lokal nivå som möjligt och att den överstatliga beslutsrätten begränsas till frågor som är gränsöverskridande eller har med den fria rörligheten att göra. Den nuvarande utvecklingen som går ut på att steg för steg omvandla EU till Europas förenade stater för att mäta sig med USA och Kina på världsarenan innebär att överstatligheten hela tiden växer.

En överväldigande majoritet av svenska folket säger nej till sådana europeiska stormaktsdrömmar. Bara en av nio svenskar, 11 procent, anser att ”Sverige bör verka för att EU utvecklas till ett Europas förenta stater” enligt den nationella SOM-undersökningen 2012. Detta massiva motstånd till trots syns inga tecken på att de etablerade partierna tagit till sig kritiken. I länder som Storbritannien och Nederländerna har det politiska systemet börjat lyssna på folkviljan. Den svenska grundlagens första paragraf lyder ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket”. Idag tycks de etablerade partierna nonchalera denna demokratiska bas som utgör grunden för deras existens.

När Sverige blev medlem i EU 1995 låg cirka en tredjedel av beslutsrätten hos EU och två tredjedelar hos de nationella parlamenten. Idag är förhållandet det omvända. Nu står vi inför en ny våg av maktförskjutning från Sverige till Bryssel. I spåren av den ekonomiska krisen och problemen med valutaunionen kräver EU också inflytande över medlemsländernas finanspolitik, dvs. skatter och offentliga utgifter. Finanspolitiken är en central del av det nationella självbestämmandet och betraktas därför som en nyckel i den fortsatta politiska integrationsprocessen. Alldeles nyligen röstade en majoritet av de svenska ledamöterna i EU-parlamentet för en EU-skatt, tvärt emot de budskap deras partier ger på hemmaplan. Junilistan säger bestämt nej till att EU får rätt att beskatta svenska folket.

En följd av den ekonomiska krisen i kombination med det europeiska politiska etablissemangets tondövhet mot folkviljan runtom i EU är att väljarna visar växande benägenhet att stödja allsköns främlingsfientliga, rasistiska och fascistiska partier för att kunna uttrycka sin kritik av vart EU nu är på väg. Denna skrämmande utveckling vill Junilistan motverka. Vi ger dem som är kritiska till EU:s utveckling ett alternativ som bygger på en demokratisk grundsyn och fri rörlighet över nationsgränserna.

Junilistan stödjer frihetens Europa och ett fortsatt svenskt EU-medlemskap, men motsätter sig att Sverige sitter tyst på läktaren medan makten steg för steg flyttas till Bryssel. Det gör oss unika i årets EU-val. Det är på tiden att Sverige tillsammans med likasinnade i andra medlemsländer ställer krav på omfattande reformer som tar medborgarnas växande kritik mot EU:s utveckling på allvar. Europa förtjänar ett bättre och mer demokratiskt EU.

Jörgen Appelgren (JL)
Toppkandidat för Junilistan i Europaparlamentsvalet