Finska fack EU-kampanjar

De tre finska fackliga centralorganisationerna FFC, STTK och Akava satsar motsvarande 2,4 miljoner kronor inför EU-valet.

Organisationerna stödjer ingen enskild kandidat men vill öka valdeltagandet och göra löntagarnas röster hörda, rapporterar SvD.