Hoppa till artikelns andra spalt.

Högerpartier hack i häl på socialdemokrater

EU-parlamentets högergrupp EPP knappar in på Socialdemokraterna och de två grupperna skulle bli nästan lika stora om det vore EU-val i dag. Det är slutsatsen av den tredje sammanställningen av opinionen i medlemsländerna inför EU-valet.

Trots att stödet för den socialdemokratiska S&D-gruppen i EU-parlamentet ökar något i jämförelse med den förra sammanställningen knappar de konservativa och kristdemokratiska partierna i EPP-gruppen in. Skillnaden mellan de två grupperna är bara fyra mandat: 211 mot 215 platser. EPP-gruppen skulle dock bli betydligt mindre än dess 274 ledamöter den har i dag. Det visar den tredje sammanställning av alla tillgängliga opinionsundersökningar i medlemsländerna som organisationen Votewatch gjort.

Det nya resultatet får EU-forskaren Simon Hix på Votewatch att dra slutsatsen att EPP:s kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, har större chans än socialdemokraternas kandidat Martin Schulz att få jobbet.

Annons

– I ett avgörande mellan Juncker och Schulz verkar det rimligt att anta att EPP, Alde, [EU-kritiska konservativa] ECR och tjeckiska partiet ANO skulle stödja Juncker. Sammanlagt får dessa grupper 323 EU-parlamentariker (43 procent), sade Simon Hix i ett uttalande och tillade att S&D, de gröna och GUE/NGL tillsammans skulle få 117 ledamöter, vilket motsvarar 41,4 procent.

Den gröna partigruppen fortsätter att minska och skulle få 37 mandat om det vore EU-val idag. Även vänstergruppen GUE/NGL minskar och är inte längre den tredje största partigruppen. Den platsen återtas av liberala Alde-gruppen. En förklaring till att Alde ökar är ny information om vilken partigrupp partier från Lettland, Kroatien och Polen vill sitta med i.

De ledamöter som saknar grupp, ofta EU-skeptiska och främlingsfientliga, får 90 mandat, två färre än i den förra sammanställningen men en kraftig ökning jämfört med de 32 ledamöter som inte ingår i någon grupp i dag.