Alla omröstningar i plenum måste avgöras genom roll call votes – det vill säga elektronisk votering med registrering av hur varje enskild ledamot har röstat. Det skriver Christian Engström (PP).

Bild: CC0

Hoppa till artikelns andra spalt.

Krävs bättre ordning och reda i Europaparlamentet

Elektronisk röstning i parlamentet kan komma till rätta med den slumpmässighet, dåliga närvaro och tidsbrist som omgärdar många voteringar. Det skriver Europaparlamentariker Christian Engström, Piratpartiet i en replik till Philip Lerulf (JL).

Medborgarna måste få bättre insyn i vad deras valda representanter gör. Väljare och media skall på ett meningsfullt sätt kunna granska och ställa politikens makthavare till svars. Det är en förutsättning för att människor över huvud taget skall kunna fatta genomtänkta och informerade beslut, när det är dags att gå till valurnorna. 

Därför är det på tiden att Europaparlamentet nu börjar registrera hur enskilda ledamöter röstar, i alla slutomröstningar i plenum. Men det är inte tillräckligt. I de voteringar om ändringsförslag som föregår de flesta slutomröstningar kommer registrering av hur vi röstar fortfarande att vara undantag snarare än regel. 

Detta är inte bra, eftersom djävulen ofta bor i detaljerna. Väljare och media har rätt få veta hur de folkvalda i Europaparlamentet röstar i alla voteringar. Allt annat öppnar för kohandel och dolda uppgörelser. 

Därför vill vi piratpartister att alla omröstningar, i alla frågor i plenum skall avgöras genom roll call votes – det vill säga elektronisk votering med registrering av hur varje enskild ledamot har röstat. Detta skulle även hjälpa oss att komma till rätta med den slumpmässighet, dåliga närvaro och tidsbrist som omgärdar många voteringar – som journalisten Philip Lerulf beskriver i en debattartikel här på Europaportalen. Verkligheten i kammaren är till och med värre än vad han beskriver och formerna för beslutsfattande är ibland direkt ovärdiga. 

Det måste helt enkelt bli lite ordning och reda vid omröstningarna i Europaparlamentet. 

Christian Engström
Ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet