Om vi vill värna om samarbete och fri rörlighet över gränserna är det viktigt att frihandelsvänliga partier stärks vid EU-valet i maj, skriver Hans Rothenberg (M).

Bild: Riksdagen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oroande strömningar mot frihandel

Genom Europa går en våg av protektionism som riskerar att underminera själva grunden för EU:s fria rörlighet över gränserna. Det skriver riksdagsledamot Hans Rothenberg (M).

Genom Europa går en våg av protektionism som riskerar att underminera själva grunden för EU:s fria rörlighet över gränserna. Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina var den tändande gnistan till den konflikt som föregick Rysslands annektering av Krim. De sibiriska vindarna visar på protektionismen i dess värsta form och att EU måste fortsätta arbeta för mer av frihet och frihandel. I ljuset av detta är valet till EU-parlamentet är viktigare än någonsin tidigare.

Ökad protektionism är en tydlig global trend efter många år av friska frihandelsvindar som lett till färre handelshinder. Nu finns tecken på att vinden ändrat riktning då antalet handelshinder förra året markant ökade enligt WTO med 32 procent. Handelshinder till följd av ökande protektionism försvårar en växande världshandel vilket är mycket oroande för ett handelsberoende land som Sverige. Frihandel påverkar vår vardag då importerade produkter och tjänster blir dyrare till följd av höga tullar.

Det kommande frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP-avtalet) kan skapa världens största regionala frihandelsområde och Sveriges export förväntas kunna öka med sjutton procent om det träder i kraft. I dag måste konsumenter betala tolv procent mer för kläder och sjutton procent mer för skor som importerats ifrån USA. Även svenska företag har problem att exportera till följd av olika inhemska regler och tullar.

EU är förespråkare för frihandel i handelsdiskussioner med andra länder. Det finns dock oroande strömningar i Europaparlamentet där vänsterpartier, gröna och nationalister i en osalig blandning driver i riktning mot mer protektionism och mindre av frihandel. I Sverige spretar de oppositionspartierna i sin hållning med de EU-vänliga Socialdemokraterna, det fundersamma Miljöpartiet samt Vänsterpartiet och de isolationistiska Sverigedemokraterna som båda vill motarbeta gemenskapen som helhet.

För oss moderater är det viktigt att utveckla EU-samarbetets friheter i konstruktiv riktning. Frihandel är stommen för ett fungerande EU och i den våg av slutenhet som går genom dagens Europa, ofta i samklang med främlingsfientlighet, kan frihandeln inte tas för given. Därför behövs det företrädare som verkar för - och inte emot - EU:s grundläggande friheter.

Liksom demokratin måste frihandeln vinnas av varje generation. Om vi vill värna om samarbete och fri rörlighet över gränserna är det viktigt att frihandelsvänliga partier stärks vid EU-valet i maj.

Hans Rothenberg,
Riksdagsledamot (M)