Hoppa till artikelns andra spalt.

Sifo: Svenskarnas EU-kunskaper sviktar

Väljarna underskattar graden av EU:s inflytande visar en undersökningen som Sifo gjort åt Europaportalen.

Det pågår en bred diskussion i olika EU-länder om hur mycket makt EU har eller borde ha. En del av kritiken handlar om att medlemsländerna borde ha mer makt över nationella frågor än i dag. En annan kritik pekar på att EU gör för lite bland annat miljöområdet och bekämpning av gränsöverskridande brottslighet.

Europaportalen har låtit opinionsinstitutet Sifo fråga tusen slumpvist utvalda svenskar hur stor andel av frågorna som behandlas av en vanlig kommunfullmäktige påverkas av EU. Enligt paraplyorganisationen Sveriges kommuner och Landsting, SKL, som utrett frågan påverkas 60 procent av de kommunala frågor av EU-beslut och lagar direkt eller indirekt. Det kan till exempel röra beslut om offentlig upphandling, som lyder under EU-regler.

De flesta väljarna tror dock att EU:s inverkan på kommunerna är betydligt mindre än så. Närmare hälften av medborgarna tror att EU:s påverkan ligger på 20 procent av alla kommunala frågor. Var tredje menar att det rör sig om 40 procent.  

Skulle fler gå till valurnorna om de visste hur stort inflytande EU och Europaparlamentet har på kommuninvånarnas liv?

Annons

– Det skulle kunna bidra. Men jag är inte övertygad att det skulle driva upp valdeltagandet något vansinnigt. Valdeltagandet styrs av om valrörelsen blir viktig och spännande. Vad man gör i EU-valet är att man röstar på partier och de kunskaper man behöver är vad partierna står för. Så jag tror inte det är en fråga om EU-kunskaper i första hand, säger valforskare Anders Sannerstedt, docent vid Lunds universitet.   

En majoritet svenskar vet inte hur många medlemsstater EU har. Endast drygt var tredje svensk prickar in att EU har 28 medlemstater. Fler trodde det var ett färre antal och var femte trodde att det var fler.

Samma kunskapsluckor visade sig när det gäller hur många ledamöter som representerar Sverige i Europaparlamentet. Bara elva procent av väljarna visste att Sverige hade 20 platser i parlamentet av totalt 766. En tredjedel trodde att det var färre än 20 och två av tio trodde det var fler. Närmare en tredjedel visste inte alls.

När Europaportalen frågade om värdet på Sveriges export till EU-länder 2013 svarade var fjärde väljare ungefär rätt runt 57 procent av den totala försäljningen, en siffra som SCB uppger. Men noll procent prickade in exakt rätt svar. Knappt var tredje trodde det var lägre eller betydligt lägre  och var femte svarade att det var högre. Två av tio visste inte alls.