Europarådet: Europas värsta människorättskris på tjugo år

Korruption, trafficking, rasism och diskriminering är allvarliga problem i Europa i dag, enligt Europarådet.

I en rapport som publicerades på onsdagen konstaterade den europeiska samarbetsorganisationen att det nu är den allvarligaste situationen för mänskliga rättigheter i Europa på två decennier, skriver EUobserver.

Europarådet är en mellanstatlig organisation som granskar de mänskliga rättigheter i de 47 länder som är medlemmar, däribland Ukraina och Ryssland. Organisationen konstaterar att etnisk diskriminering är ett allvarligt problem i 39 medlemsländer och att korruption är utbredd i 26 av medlemsländerna.

Ökad fattigdom och arbetslöshet i bland annat Grekland är en förklaring till ökningen av politisk extremism, konstaterar rapporten.

Turkiet nämns som ett annat exempel där det skett en försämring av respekten för de mänskliga rättigheterna. Fjolårets regeringskritiska protester möttes med våld och medier tyglas allt hårdare.