Ryssland kan förlora rösträtt i Europarådet

Den ryska delegationen i Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg kan komma att fråntas rösträtten fram till slutet av 2014 för Rysslands annekteringen av den ukrainska Krimhalvön.

Europarådets övervakningskommitté anser att Rysslands agerande, som ledde till annekteringen av Krim, och särskilt den militära ockupationen av ukrainskt territorium och  erkännandet av resultatet från folkomröstningen, utgör ett brott mot internationell rätt och är i strid med Europarådets stadga och de åtaganden som Ryssland gjort genom sin anslutning till organisationen.

Förslaget antas gå igenom när  Europarådets parlamentariska församling behandlar frågan på torsdagen.