Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

S-manifest fokuserar på jobben

Socialdemokraterna vill att alla EU-beslut ska bedömas utifrån i vilken utsträckning de skapar jobb.

I söndags presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest, en månad före valet till EU-parlamentet. Rättvisa villkor, fler jobb och bättre miljö är slagorden.

Bland annat vill Socialdemokraterna att löntagares rättigheter på den inre marknaden slås fast i EU:s fördrag. Partiet vill också att Sverige efterlever de EU-regler som ska stävja missbruk av visstidsanställningar. Sverige riskerar att dras inför EU-domstolen för att ha struntat i gällande EU-lagar.

Partiet vill att EU-parlamentet framöver bedömer samtliga EU-beslut med jobbglasögonen på. På så sätt tror partiet kunna få ner den i många länder rekordhöga arbetslösheten.

De flesta jobbskapande åtgärder ligger dock utanför EU:s befogenheter.

Socialdemokraterna vill också att EU-kommissionen alltid utvärderar påverkan på jobben när den lägger ett lagförslag. I dag gör kommissionen konsekvensanalyser av ekonomiska, sociala och miljömässiga följder av lagförslagen.