Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar: Hellre ett nordiskt förbund än EU

Hälften av de tillfrågade i Finland, Danmark och Sverige vill se djupare nordiskt samarbete mot bara knappt en tredjedel som föredrar EU.

Det visar en sondering som opinionsinstitutet TNS Gallup genomfört på uppdrag av det EU-kritiska europeiska partiet EU-demokraterna där bland annat svenska Junilistan ingår.

Det scenario de sammanlagt drygt tre tusen nordborna ställdes inför var bildandet av ett nordiskt förbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, med gemensam politik inom en lång rad områden, som till exempel. miljöpolitik, rättspolitik och utrikespolitik, samt med handelsavtal med EU och andra länder.

Annons

Frågan var huruvida de skulle föredra att gå med i detta eller att vara med i EU.

I alla de tre länderna svarade runt hälften att de hellre hade sett en nordisk union. Tre av tio föredrar EU-medlemskapet.

– Dessa undersökningar visar att det finns ett brett stöd från allmänheten för ett djupare nordiskt samarbete och lite stöd för EU-medlemskap. Tillsammans med Storbritannien skulle de nordiska länderna kunna kräva att EU-makt fördes tillbaka till medlemsländerna eller än heller att Storbritannien och den nordiska länderna lämnade EU och skapade ett EFTA-frihandelsavtal med EU utifrån unionen, sade Lave K. Broch, vice ordförande i EU-demokraterna.