Sverige får ny EU-varning om visstid

EU-kommissionen uppmanar återigen den svenska regeringen att följa EU-lag om visstidsanställning.

Det är det andra så kallade motiverat yttrande som kommissionen skickar för att Sverige inte gjort tillräckligt för att leva upp till EU-lag om tidsbegränsade anställningar. Det förra yttrandet skickades i februari i fjol.

– Den svenska regeringen har återigen misslyckats med att övertyga kommissionen om att Sverige lever upp till EU-rättens krav och risken att kommissionen väcker talan mot Sverige i EU-domstolen kvarstår. Det hela skulle dock kunna lösas genom att ändra några få ord i anställningsskyddslagen, sade Samuel Engblom, chefsjurist på tjänstemannafacket TCO i ett uttalande.

Enligt kommissionen kan svenska arbetsgivare i strid mot EU-lag kringgå tidsbegränsningarna genom att "i det oändliga" kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare.

Men regeringen har stått på sig och menar att de svenska reglerna inte alls strider mot EU-lag.

Sverige har nu två månader på sig att svara. Därefter kan EU-kommissionen, om den vill, driva frågan vidare till EU-domstolen.