Många centerpartister kryssar Fredrik Federley.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Centerns enda EU-plats kan knipas av uppstickare

Riksdagsledamoten Fredrick Federley hade fått över 18 procent av centerväljarnas personkryss vid lunchtid på tisdagen. Då hade Valmyndigheten räknat rösterna från 13 procent av valdistrikten. Listettan Kent Johansson hade bara fått 11 procent. Om trenden står sig får Johansson lämna över sitt kontor i Bryssel till Federley.

För att en person ska kryssas in i EU-parlamentet krävs att han eller hon får minst fem procent av partiets personröster samt att partiet har mandat som han eller hon kan ta i anspråk. För kandidater som inte får över fem procent personröster gäller turordningen på vallistan.

Också i andra partier kan turordningen ändras i takt med att personkryssen räknas. Socialdemokraten Johan Danielsson, tia på partiets vallista, ligger på femte plats för andel personkryss men har inte kommit över tröskeln på fem procent.

Miljöpartiet, som enligt preliminära siffror får tre mandat i EU-parlamentet, kan också skicka andra ledamöter än vad partiet beslutat. Linnéa Engström, som står på plats fem, har mer än dubbelt så många personkryss som trean Bodil Ceballos, men har inte nått över tröskeln på fem procent.

Vid det förra EU-valet 2009 kom två personer in tack vare personröster: Anna Maria Corazza Bildt (M) och Alf Svensson (KD).

I morgon kväll räknas de sena förtidsrösterna. Ett slutligt besked om mandatfördelning och valdeltagande kommer först i slutet av veckan.