Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen befäster ”rätten att bli glömd”

Individer har rätt begära att sökmotorn Google tar bort deras personliga uppgifter som blivit felaktiga eller föråldrade. Detta dömde EU-domstolen på tisdagen.

”Den som driver en sökmotor på internet är ansvarig för den behandling av personuppgifter som visas på webbsidor som publicerats av tredje part”, skriver EU-domstolen i sitt utlåtande.

Människor har rätt att kräva att uppgifter om dem tas bort om informationen är ”inadekvat, irrelevant eller inte längre relevant”.

Beslutet från EU:s högsta juridiska instans gällde ett fall där den spanske medborgaren Mario Costeja González gått till domstol efter att en nätartikel med hans skatteuppgifter dök upp när han googlade sitt namn, trots att han fått rätt i det aktuella fallet.

En spansk domstol gav tidningen rätt eftersom information varit korrekt när den publicerades, men ansåg samtidigt att Google skulle ta bort tidningsartikeln från sökresultatet. Google överklagade varpå Spanien bad EU-domstolen om vägledning.

Rätten att bli glömd på internet är en princip som just nu diskuteras av EU:s lagstiftare i och med arbetet med en ny dataskyddsförordning, som föreslogs av EU-kommissionen 2012.

I mars röstade EU-parlamentet för att människor ska kunna begära att få sina personuppgifter raderade från nätet om det inte finns någon rättslig grund att behålla dem. Det är EU-parlamentets ståndpunkt inför förhandlingarna med ministerrådet om dataskyddsförordningen – förhandlingar som kommer att inledas under året.