Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen spår ökad tillväxt

För tredje gången på rad skriver EU-kommissionen upp sin prognos för ekonomin i unionen. Men Frankrike ser inte ut att klara sitt budgetmål.

– Den ekonomiska utsikten för EU förblir lovande. Återhämtningen vinner fäste även i de svaga länderna. De program som genomförts under de senaste åren bär frukt, sade kommissionär Siim Kallas, som ersätter ekonomikommissionär Olli Rehn, när han presenterade kommissionens ekonomiska vårprognos på måndagen.

Jämfört med den förra prognosen från februari i år har kommissionen justerat upp en rad indikatorer. Tillväxten i EU-länderna spås bli 1,6 procent i år och 2 procent nästa. Även statsskulderna spås minska.

Kommissionen tror också att arbetslösheten kommer att minska mer än vad man tidigare räknat med.

– Vi förväntar oss förbättringar inom de kommande två åren, sade Siim Kallas som även påpekade att det blir lättare för små och medelstora företag att låna pengar än tidigare, något som hämmat tillväxten..

Den största delen av tillväxten väntas komma från inhemsk efterfrågan och statsskulderna fortsätter att minska.

Den svenska ekonomin spås i år blir den fjärde starkaste och femte starkast under 2015.

– Vi ser stark tillväxt i Lettland, Litauen och Sverige, sade Kallas som även ser ljusglimtar i Grekland och i det faktum att Portugal nu lämnar det krisprogram man avtalat med EU och Internationella valutafonden IMF för att få krislån.

Men det ser inte lika ljust ut för alla länder. Den franske presidenten François Hollande har lovat att landet ska klara EU:s underskottsmål på tre procent under 2015. Men kommissionen räknar med att det franska underskottet nästa år blir 3,4 procent. Det är dock en halv procentenhet lägre än kommissionens prognos från februari.

Kommissionen ska nu utvärdera medlemsländernas ekonomier och kommer med förslag och rekommendationer 2 juni.

Kommissionens närmre granskning av ländernas ekonomier, den så kallade europeiska planeringsterminen, är något som EU-länderna enades om i början av finanskrisen som ett sätt att se till att ländernas ekonomier inte riskerar att hamna i en ny kris.