EU-valstoppmöte

EU-ländernas stats- och regeringschefer har inkallats till ett extrainsatt möte i Bryssel för att diskutera resultatet i EU-valet och händelserna i Ukraina.