Hoppa till artikelns andra spalt.
Gästkrönika »

Man behöver inte gilla EU för att rösta

Marita Ulvskog uttryckte det så bra när hon talade om EU-valet i förra veckan - "Det är ingen kärleksförklaring, det är en demokratisk handling". Det skriver gästkrönikör Wanja Lundby-Wedin.

Torsdag kväll sitter jag på Geneves flygplats efter ett besök på ILO med Fairtrades kommitte för arbetstagares rättigheter. Mittemot mig sitter en kvinna som iakttar mig och efter en stund frågar hon om jag är från Sverige. "Du är politiker, va?" Hon frågar för hon vill veta mer om de olika alternativen i det stundande valet. Hon har aldrig tidigare röstat i EU-parlamentsvalet, men har nu bestämt sig för att göra det. Hur hon ska rösta är hon däremot osäker på. "Jag är inte så politiskt insatt."

Jag tror att hon delar den känslan med flera andra. Det finns en utbredd uppfattning om att politiska frågor är något som ligger långt bort från den egna vardagen och det gäller särskilt när besluten tas på EU-nivå. Det innebär att det finns en stor risk att osäkerheten tar över och beslutet att rösta skjuts till framtida val.

Hennes fråga fick mig att inse hur oerhört viktigt det är att valarbetet fortsätter in i det sista. Att möta väljarnas frågor om politikens innehåll istället för frågan om EU i sig är bra eller ej är ett steg framåt. Marita Ulvskog uttryckte det så bra när hon talade på LOs representantskap förra veckan - "Det är ingen kärleksförklaring, det är en demokratisk handling".

Kvinnan log när jag berättade om Maritas ord. Vi konstaterade att vi med andra ord inte behöver gilla EU, men vi har ett ansvar att bidra till legitimiteten i de många viktiga beslut som fattas i EU-parlamentet. Ju fler vi är som röstar, desto starkare blir det mandat vi ger de politiker som ska representera oss.

EU har styrts av högern under större delen av 2000-talet med majoritet både i parlamentet och bland medlemsländernas regeringar. Så när folk säger att de inte gillar EU, så kanske det i själva verket är högerpolitiken de är emot. De reformer som genomförts har i hög utsträckning handlat om avregleringar i syfte att underlätta för marknadskrafterna. Den fria rörligheten har inte balanserats med social trygghet, istället har marknadens spelutrymme ökat.

 Men vilka är de viktigaste frågorna då, undrade hon. Jag berättade om de frågor som var viktiga för mig, frågor där de politiska skiljelinjerna är tydliga. Lika lön för lika arbete istället för låglönekonkurrens. Investeringar för att klara arbetslösheten istället för åtstramningar. En ambitiös klimatpolitik med investeringar som skapar nya jobb istället för den nedtonade politik som bedrivs idag. Det handlar helt enkelt om att kunna skilja på höger och vänster, för att ytterligare använda ord från Marita.

Vi konstaterade avslutningsvis att det är viktigt att många röstar för att minska Sverigedemokraternas inflytande. Det är en skrämmande utveckling med fler främlingsfientliga och nationalistiska partier som växer fram i Europa. Det hotar grundtanken med EU, att skapa förutsättningar för ett fredligt Europa där länder och folk samarbetar med respekt för varandra.

Några få dagar före valet känns det ändå lite hoppfullt. Förtidsröstandet är högre än förra valet och samtalen om EU pågår runt omkring, även på en flygplats i en av de få länder i Europa som inte är medlem. Vi säger tack och hej och konstaterar att vi båda kommer att vänta till söndagen innan vi lägger vår röst, för det är ju så högtidligt!