Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökat glapp mellan EU-parlamentets största grupper

EU-parlamentets högergrupp EPP fortsätter vara den största inför valet om två veckor. Men den största ökningen jämfört med dagens parlamenten står de grupplösa partierna för.

De socialdemokratiska partierna i Europa fortsätter att tappa i opinionen. Samtidigt blir grupplösa partier, ofta mycket EU- och invandringskritiska, allt fler. Det visar den senaste sammanställningen av folkopinion i de 28 medlemsländerna som öppenhetsorganisationen Votewatch gjort.

Anledningen till tappet är att stödet för socialdemokrater i Frankrike och Polen minskar samtidigt som stödet för partier som tillhör den kristdemokratiska och konservativa EPP-gruppen, där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna sitter, ökar i Spanien, Rumänien och Polen.

Den EU-kritiska ECR-gruppen, som till största dem består av konservativa britter, ser ut att få det svårt efter valet. De har enligt den mätningen inte det stöd från minst sju medlemsländer som krävs för att bilda en egen partigrupp.

För de övriga partigrupperna i EU-parlamentet har stödet inte förändrats i någon nämnvärd riktning jämfört med den förra sammanställningen i förra veckan.

EPP-gruppen skulle få 216 mandat och socialdemokratiska S&D-gruppen skulle få 205 mandat om det vore val i dag.

Annons

Skulle resultatet stå sig till EU-valet 22-25 maj skulle EPP-gruppens kandidat Jean-Claude Juncker bli kommissionens ordförande, i alla fall om parlamentet får som det vill.

I jämförelse med EU-parlamentets nuvarande sammansättning har dock EPP-gruppen tappat drygt en fjärdedel av sina mandat. Den gröna gruppen, liberala Alde och EU-skeptiska högergruppen ECR gör ännu större tapp.

Mest framåt går de som Votewatch klassar som grupplösa, ofta mycket EU-kritiska partier på yttersta högerkanten, som ökar med två tredjedelar. Även den EU-skeptiska vänstergruppen GUE/NGL blir knappt 30 procents större än i dag.

Votewatch har nu sammanlagt gjort åtta sammanställningar av den samlade EU-opinionen.