Ytterst handlar EU-valet om vi ska utveckla det europeiska samarbetet – eller om vi ska vrida klockan tillbaka och istället bygga nya murar och hinder vid gränserna, skriver Carola Lemne.

Ytterst handlar EU-valet om vi ska utveckla det europeiska samarbetet – eller om vi ska vrida klockan tillbaka och istället bygga nya murar och hinder vid gränserna, skriver Carola Lemne.

Bild: Sören Andersson

Protektionism en farlig väg för Sverige

Bakom valparoller om ”rättvisa villkor” och  krav på ”sociala protokoll” döljer sig försök att begränsa den fria rörligheten. Men att försöka införa protektionism när det gynnar vissa intressen är att ge sig in på en farlig väg. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

På söndag är det val till Europaparlamentet. Jag hoppas att många använder möjligheten att rösta för fortsatt öppenhet och samarbete. Det är rätt väg för jobb och välfärd i Sverige – och i Europa.

Ytterst handlar EU-valet om vi ska utveckla det europeiska samarbetet – eller om vi ska vrida klockan tillbaka och istället bygga nya murar och hinder vid gränserna.

För Sverige spelar EU-samarbetet en avgörande roll för tillväxt, jobb och välstånd. Av vår export går mer än hälften till andra EU-länder. 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar i företag som exporterar för minst en miljon kronor om året till andra EU-länder.

Europa har blivit hemmamarknad för många svenska företag. 94 procent av företagen tycker det är enkelt att exportera till EU. Motsvarande siffra för export till länder utanför EU är 36 procent.

Om de som vill montera ned samarbetet och återinföra handelshinder får större inflytande i Europaparlamentet så blir resultatet sämre förutsättningar för företagande i Sverige. Det leder i sin tur till färre jobb och minskande resurser för välfärden.

Den inre marknaden handlar om mer än varuhandel. En viktig del av samarbetet är frihet för människor att arbeta och studera i andra EU-länder. Inte minst för unga har denna frihet blivit närmast en självklarhet. Varje år studerar ungefär 15 000 svenskar i ett annat EU-land.

Frihandel och gränsöverskridande öppenhet är särskilt viktigt för små länder. I Sverige har det länge funnits en bred samsyn kring detta. Nu hörs oroande tongångar, även från etablerade partier.

Jag tänker bland annat på kampanjerna mot att människor från andra EU-länder ska ha möjlighet att jobba i Sverige. Bakom paroller om ”rättvisa villkor” och  krav på ”sociala protokoll” döljer sig försök att begränsa den fria rörligheten.

Det handlar exempelvis om krav på att "svenska kollektivavtal" ska påtvingas företag som tillfälligt utför tjänster i Sverige. Tanken är att resten av Europa måste anpassa sig när de kommer hit – oavsett om villkoren därmed blir bättre eller inte. Men att försöka införa protektionism när det gynnar vissa intressen är att ge sig in på en farlig väg.

Det finns förvisso delar av Europasamarbetet som borde fungera bättre. Men lösningen är mer samarbete, inte mindre.

Det svenska EU-medlemskapet har medfört en lång rad fördelar. Den allra viktigaste  är att vi är med när besluten tas. Vi kan påverka. Utan EU-medlemskapet skulle vi sitta på läktaren när andra länder beslutade i frågor som i praktiken skulle gälla även oss.

På söndag kan vi alla säga vår mening om vilken väg Europa ska välja. Använd den möjligheten.

Carola Lemne
Vd Svenskt Näringsliv