Hoppa till artikelns andra spalt.

Barroso hörs av EU-domstolen efter snusskandal

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso är kallad till EU-domstolen för att vittna om sin roll i den snusskandal som ledde till att kommissionären John Dalli fick avgå.

I oktober 2012 uppmanade Barroso den dåvarande maltesiske hälsokommissionären John Dalli att avgå. Dalli misstänktes för att ha varit inblandad i en mutskandal för att få det svenska snuset tillåtet på den europeiska marknaden.

Hälsokommissionären förnekade dock allt vetskap och sade sig tvingats avgå oförtjänt och lämnade därefter in en klagan till EU-domstolen.

Varken EU:s antibedrägeribyrå Olaf eller maltesisk polis har kunnat hitta några konkreta bevis för att John Dalli kände till mutaffären.

Förhöret äger rum 8 juli, även en rad medarbetare kring Barroso och Dalli är kallade att vittna.