Hoppa till artikelns andra spalt.

Cigarettjätte utmanar nya europeiska tobaksregler

Tobaksbolaget Philip Morris har bett en brittisk domstol att undersöka huruvida unionens nya tobakslagar strider mot EU-rätt.

I förra månaden började EU:s uppdaterade tobaksdirektiv att gälla – medlemsländerna har dock två år på sig att föra in lagstiftningen i sina lagböcker. Bland annat förbjuder det mentolcigaretter och inför stora varningsskyltar på paketen.

Det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris tog i fredags frågan till en brittisk domstol i förhoppning om att denna ska ta fallet vidare till EU-domstolen.

”Vi tror att EU:s tobaksdirektiv stör balansen som EU-fördraget etablerat mellan unionen och dess medlemsländer”, sade Marc Firestone, bolagsjurist på Philip Morris i ett uttalande.

Philip Morris för fram tre anledningar till varför man vill att domstolen ser över de nya europeiska tobakslagarna: för det första att förbudet av mentolcigaretter som träder i kraft 2020 skulle störa den inre marknaden. För det andra anser företaget att direktivet förbjuder ”sanningsenlig och icke vilseledande uppgifter” på paketen vilket skulle strida mot konsumentens rätt till information om produkten. Till sist vill Philip Morris ha reda på huruvida överflyttningen av makt till EU-kommissionen är i samklang med EU-fördraget.

Bolaget räknar med att det kommer ta två till tre år att genomföra prövningen.