Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-bor tveksamma till upplägget i ordförandeval

Bara en av tio européer anser att näste kommissionsordförande bör vara någon av de kandidater som de europeiska partierna nominerade till EU-valet.

Det visar en opinionsundersökning beställd av den EU-skeptiska partigruppen ECR i Europaparlamentet. Gruppen stödde själv ingen kandidat till posten som ordförande i EU-kommissionen.

Man lät fråga drygt 12 000 européer i femton medlemsländer – hälften av dem hade röstat i EU-valet.

Annons

En majoritet, 63 procent, av de tillfrågade ansåg istället att den bäst lämpade personen bör bli ordförande. Resten, 27 procent menade att ordföranden ska utses helt och hållet av medlemsländernas stats- och regeringschefer.

Knappt 30 procent var medvetna om att deras röst på ett nationellt parti i EU-valet även innebar en röst på en av kommissionskandidaterna. Av dem som röstade var två av fem dock medvetna om detta.

Endast 8,8 procent kunde nämna åtminstone ett av de europeiska partierna som tagit fram kandidaterna till EU-valet. 13,6 procent kunde spontant nämna någon av kandidaterna.