Ny EU-plan ska förbättra arbetsmiljön

Den kraftigt försenade strategin ska minska antalet arbetsrelaterade dödsfall och skador.

Efter två års försening presenterade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor på fredagen unionens arbetsmiljöstrategi för 2014-2020. Bland annat uppmanas medlemsländerna se över sina nationella strategier tillsammans med arbetsmarknadens parter. Man vill även öka informationsutbytet mellan medlemsländernas ansvariga myndigheter.

Enligt kommissionen dör varje år runt 4000 arbetare i EU av arbetsrelaterade olyckor och fler än tre miljoner skadas så allvarligt att de måste vara borta från arbetet i minst tre dagar.

– Det orsakar inte bara personligt lidande utan också höga kostnader för företag och samhället som helhet i form av lägre produktivitet och högre vårdkostnader, sade László Andor som pekade på studier att investeringar i arbetsmiljö i snitt ger en avkastning på över den dubbla insatsen.

EU:s förra arbetsmiljöstrategin löpte ut 2012. Enligt vad Europaportalen erfar är en förklaring till förseningen för den nya strategin oenighet inom kommissionen där ett antal kommissionärer anser att man i krisens Europa inte har råd att införa nya regler för vacklande företag.

Europafacket, som företräder europeiska fackförbund, är kritiska till både förseningen och innehållet.

– Europafacket har i åratal väntat på denna strategi och vi är besvikna att den är svag och otillräcklig. Den innehåller inga konkreta handlingsförslag och inga specifika förbättringar för hälsa och säkerhet, sade Józef Niemiec, vice generalsekreterare i ett uttalande.

Strategin går nu till EU-parlamentet och medlemsländerna där den ska diskuteras.