ECB publicerar hemliga mötesdokument

Europeiska centralbanken kommer från årsskiftet att offentliggöra sina protokoll och dessutom ta färre räntebeslut. 

Från och med nästa år kommer ECB att publicera sina mötesprotokoll. Tidigare har dessa varit hemligstämplade. Flera stora centralbanker offentliggör redan sina protokoll.

ECB kommer även att håll färre möten än hittills då dess direktion träffats en gång i månaden för att besluta om räntan. Efter årsskiftet blir mötena istället var sjätte vecka.

För ett år sedan krävde två av ledamöterna i ECB att protokollen skulle släppas