Företag får lättare att låna

För första gången sedan mitten av 2007 har kreditvillkoren lättats för företag i euroländerna.

Små och medelstora företag i framför allt de södra euroländerna har länge haft stora problem att låna pengar till acceptabla villkor.

Men enligt Europeiska centralbankens kvartalsrapport om bankutlåning för april-juni har villkoren blivit lättare för första gången sedan andra kvartalet 2007.