Jean-Claude Juncker under utfrågningen i ECR-gruppen.

Jean-Claude Juncker under utfrågningen i ECR-gruppen.

Bild: Europaparlamentet

Juncker: Jag är inte federalist

Jean-Claude Juncker har under en charmoffensiv i EU-parlamentet lovat att inte arbeta för ett Europas förenta stater.

Jean-Claude Juncker har under två dagar utfrågats av partigrupperna i EU-parlamentet inför nästa veckas omröstning som ska göra honom till ordförande i EU-kommissionen.

Inför den EU-skeptiska EFDD-gruppen avvisade Juncker utsagan att han skulle vara federalist.

– Jag tror inte på Europas förenta stater. Det finns inte ett europeiskt folk. Jag tror inte EU kommer att bli en stat. Europeiska nationalstater måste respekteras, sade Juncker på onsdagen.

I utfrågningen i den tredje största partigruppen, konservativa ECR som domineras av den brittiske premiärministern David Camerons Tories, lovade Juncker att ta den brittiska EU-oron på stort allvar.

– Jag säger inte att återföring av makt av princip inte kan ske. Om [den brittiska regeringen] vill få tillbaka befogenheter, okej. Om de övriga går med på det kommer det att ske, sade Juncker som tillade att han inte vill ha ett EU utan Storbritannien.

Enligt ECR-ledaren Syed Kamall kommer gruppen dock inte att stödja Juncker i nästa veckas omröstning.

Under debatten med den liberala, EU-federalistiska Alde-gruppen sade dock Juncker att han vill att EU borde få mer omfattande egen finansiering. I dag kommer den övervägande delen av EU-budget från medlemsländerna.

I den gröna gruppen sade han även att de eventuella förhandlingarna med Storbritannien inte får utmynna i att grundläggande principer i EU kompromissas. Ett av de brittiska kraven är att kunna begränsa invandringen av EU-medborgare.

– Vi måste se till att de fyra grundläggande friheterna i fördraget inte kommer till skada, sade Juncker och syftade på friheterna för personer, varor, tjänster och kapital.

Under utfrågningen i den gröna gruppen gjorde Juncker gällande att han är emot så kallad fracking – en kontroversiell metod för att utvinna olja. Han vill även ha att bindande register för EU-lobbyister. Ett register finns redan i dag men är inte obligatoriskt.

Att Jean-Claude Juncker inte skulle bli vald i nästa veckas omröstning i EU-parlamentet ses som osannolikt. Men partigrupperna ställer ändå krav på Junckers mandat.

Den nästa största gruppen, socialdemokratiska S&D, krävde bland annat att Juncker lägger fram förslag för att medlemsländerna ska vara mer solidariska när det gäller flyktingmottagande. Det vill även ha tydligare klimat- och energimål.

– Ett positivt och nyttigt men ännu inte helt tillfredsställande möte. Förhandlingarna är fortfarande långt från klara, sade S&D-ordförande Gianni Pittella.

Liberala Alde kräver bland annat ett djupare eurosamarbete och en europeisk färdplan för rättigheter för LBTQ-personer.

Den partigrupp som är Junckers politiska hemvist, kristdemokratiska och konservativa EPP, ställer sig till fullo bakom honom.

– Vi är säkra på att det kommer att bli en stor majoritet bakom Juncker i EU-parlamentet i nästa vecka, sade Manfred Weber, ordförande för EPP-gruppen.

Omröstningen om Juncker sker på tisdag i nästa vecka. Dagen efter träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera vilka personer som ska få övriga EU-toppjobb. Det handlar om bland annat ordförande i Europeiska rådet, utrikeschef, de olika kommissionärerna och ordförande för eurogruppen.