Svenskar mest nöjda i Europa

Den svenska befolkningen är mest nöjd med sin levnadsstandard jämfört med medborgare i andra EU-länder.  Det visar en nyligen gjord opinionsundersökning.

Hela 97 procent av de tillfrågade svenskarna i den senaste Eurobarometern säger sig vara mycket eller ganska nöjda med sin levnadsstandard. Endast tre procent i undersökningen svarade att de var inte speciellt eller inte alls nöjda. Det gör svenskarna sammantaget till de mest nöjda i hela EU.

I sex andra EU-länder: Danmark,  Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Storbritannien och Finland svarade 90 procent eller fler att de var nöjda med sin levnadsstandard.

Är det möjligt att 97 procent av befolkningen i ett land är nöjda?

–  Detta är vad folk svarar på en rak fråga. Vi kan bara observera det. Resultatet är inte överraskande oftast är antingen Sverige eller Danmark som toppar [i nöjdhet] beroende på vilken undersökning det där, säger David Voidies på Eurobaraometer i Bryssel till Europaportalen.

På opinionsundersökningsföretaget Sifo som är ansvarigt för att genomföra de svenska intervjuerna för Eurobarometern menar de att det kan finnas ytterligare en förklaring till det höga resultatet.

Annons

– Om man lite missnöjd tenderar folk att säga att de ganska nöjda, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.  

När resultatet delas upp i kategorierna mycket nöjda och ganska nöjda svenskar blir förhållandet:  60 procent mot 37 procent. En stor majoritet svenskar är enligt undersökning mycket nöjda med sin levnadsstandard.

För danskar är motsvarande svaren 68 procent mycket nöjda och 28 procent ganska nöjda vilket sammantaget blir 96 procent. Det kan jämföras med Tyskland där endast 29 procent svarar att de är mycket nöjda medan 58 procent bara är ganska nöjda, totalt  87 procent.

– Uppenbarligen finns det en större optimism i Skandinavien än i Centraleuropa, säger David Voidies.

Ländernas placering i nöjdhetstabellen beror i stor drag på vilken materiell nivå befolkningen befinner sig - om landet är rikare eller fattigare. Under EU-snittet på 76 procent nöjda och 23 procent missnöjda återfinns krisländer som Spanien, Portugal, Grekland, Italien och samtliga länder i östra EU.

Bulgarerna är mest missnöjda med sin levnadsstandard och är de enda folk där majoriteten, 65 procent, är uttalat missnöjda och endast 35 procent är nöjda. Det kan jämföras med grekerna och ungrare som är EU:s näst mest missnöjda befolkningar där 55 procent säger sig vara nöjda och 45 procent missnöjda.

Trots den mycket höga grad av nöjdhet hos svenskarna finns det en oro hos 14 procent av de svarande i undersökningen för risken att hamna i fattigdom. Det ligger dock långt under EU-snittet på 32 procent. Endast finländare (9 %) och Malteser (10 %) känner mindre oro för fattigdom än svenskarna. Störst är oron i Grekland där 56 procent av befolkningen ser en risk för att de ska hamna på obestånd.