Annons

Mario Draghi under måndagens utfrågning i EU-parlamentets ekonomiutskott.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

ECB lovar mer drag i ekonomin

Europeiska centralbanken gör sig redo för ytterligare åtgärder för att stimulera tillväxt.

Tillväxten i euroländerna var under årets andra kvartal lägre än väntat efter att den i början av året visat en viss ljusning.

Eurozonens ekonomi står och stampar. Efter beskedet om nolltillväxt under andra kvartalet kom idag (tisdag) ytterligare negativa signaler när PMI-indexet , som används för att sondera aktiviteten i ekonomin, för september visade den lägsta nivå i år.

– Den ekonomiska återhämtningen i eurozonen tappar fart, sade Mario Draghi, chef för Europeiska centralbanken, ECB, under en debatt i EU-parlamentet på måndagen.

EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M), ledamot i ekonomiutskottet,  att en viktig anledning till den ekonomiska dippen är den osäkerhet som råder i Europa.

– Den aggression som Ryssland bedriver i Ukraina och EU:s sanktioner skapar en osäkerhet både globalt och i Europa, säger Hökmark.

Sedan sommaren har ECB vidtagit en rad åtgärder för att både få igång ekonomin och få bukt med euroländernas rekordlåga inflation som i augusti låg på 0,4 procent – långt från ECB-målet på strax under två procent. I förra veckan erbjöd centralbanken billiga lån till banker förutsatt att dessa lånar ut dem till små och medelstora företag för nyinvesteringar och expansion. Men färre banker än förväntat nappade på ECB:s erbjudande.

– Det är ingen bra början, men man får nog avvakta och se vad som händer, säger EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) utskottsledamote.

ECB-chefen Mario Draghi menar dock att det utfallet låg inom bankens förväntan och att det ännu är för tidigt att utvärdera effekterna av de billiga lånen som går under förkortningen TLTRO.

– Vi förväntar oss att TLTRO:erna kommer bli ett kraftfullt verktyg, sade Mario Draghi som tillade att en utvärdering av låneåtgärden kan göras först i december när banker och finansinstitut åter kan låna billiga pengar.

Om det inte får avsedd effekt, mer pengar till företag och ökad inflation, lovade ECB-chefen att vidta andra åtgärder.

– Vi är redo att använda ytterligare okonventionella verktyg som ligger inom vårt mandat, sade Draghi som tillade att man även kan komma att ändra eller öka omfattningen på de redan existerande åtgärderna. Att köpa statsobligationer från krisande euroländer kan var en sådan åtgärd.

Olle Ludvigsson välkomnade Draghis uttalande att den höga arbetslösheten i euroländerna tynger inflationen.

– Vikten av att få ned arbetslösheten har inte varit uppe på samma sätt tidigare, konstaterar Olle Ludvigsson.

Mario Draghi uppmanade även euroländerna att fortsätta genomföra strukturella reformer.

– Som jag antytt vid flera tillfällen kan monetära och finansiella stimulanser inte ha någon betydelsefull effekt utan sådana strukturella reformer, sade Mario Draghi som får medhåll av Gunnar Hökmark.

– Det är väldigt mycket de länder som inte tagit itu med sina strukturella problem som har svårigheter Vi ska inte glömma att vissa ekonomier går rätt bra, säger Hökmark och pekar på Sverige, Baltländerna, Storbritannien och Polen.

Olle Ludvigsson å sin sida vill heller lyfta fram betydelsen av nya satsningar, bland annat på infrastruktur.

– Investeringarna måste öka på ett eller annat sätt. Man måste komma ifrån nedskärningarna, säger Olle Ludvigsson.