EU vill förnya sig

En arbetsgrupp i ministerrådet ska på Italiens initiativ under hösten diskutera hur EU ska bli mer populärt och effektivt.

Utan att ändra på gällande fördrag vill ministerrådets ordförandeland Italien att medlemsländerna ska titta närmare på fyra frågor under hösten: Hur stärka EU:s demokratiska legitimitet, de nationella parlamentens roll i EU-arbetet, öppenhetsfrågor och bättre samarbetsformer mellan EU:s institutioner.

Arbetsgruppens slutsater ska behandlas av EU-ministrarna 16 december.

Från svensk sida deltar tjänstemän från regeringskansliet och Sveriges ständiga representation i Bryssel.