Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny europeisk studie: Minst sociala klyftor i Sverige

En stor tysk undersökning utropar Sverige som det mest socialt rättvisa landet i EU. Men de sociala problemen är stora i södra Europa.

De nordiska länderna hamnar i toppen bland EU-länderna när det gäller minst sociala klyftor. Det visar det sociala rättviseindex som den tyska tankesmedjan Bertelmannsstiftelsen sammanställt.

Sverige hamnar med god marginal högst i fyra av de sex huvudkategorierna som rapporten undersökt. I två kategorier, tillgången till arbetsmarknad och fattigdomsbekämpning, placerar sig Sverige på en femte respektive tredje plats.

I de flesta medlemsländer, framför allt krisländer som Grekland och Irland, har de sociala klyftorna ökat i och med den ekonomiska krisen. Bara i fyra länder, Polen, Tyskland, Luxemburg och Tjeckien, har klyftorna minskat sedan 2008.

Rapporten slår fast att “de rigida åtstramningarna som vidtagits under krisen och de strukturreformer som syftat till stabilitet i ekonomin och budgeten har, i de flesta länder, negativa effekter när det gäller social rättvisa.”.

Hårdast har den förda politiken slagit mot länderna i södra Europa och mot unga.

– De växande sociala klyftorna mellan medlemsländer och mellan generationer kan leda till spänningar och en betydande förlust av tillit, sade Jörg Dräger från Bertelmannsstiftelsen i ett uttalande.

Undersökningen visar på att en stark ekonomi är en viktig förutsättning men att det inte automatiskt medför en högre social rättvisa. Man lyfter fram Sverige och Irland som exempel, ländernas bruttonationalprodukt per person är liknande men när det gäller social rättvisa hamnar Sverige i topp medan Irland kommer först på plats 18. Fattigare länder som Tjeckien och Estland hamnar högre än Irland.