Hoppa till artikelns andra spalt.

Sammanlänkade parlament godkände EU-avtal

Europaparlamentet och Ukrainas parlament godkände på tisdagen det stora associationsavtalet mellan EU och Ukraina. Men fler ska säga sitt innan avtalet är klart.

– Detta är ett historiskt ögonblick: Två parlament beslutade i dag fritt om att rösta ja till detta avtal vid samma tillfälle, sade Europaparlamentets talman Martin Schulz  i sitt tal till ledamöterna i Strasbourgs och i Kievs parlament som var sammankopplade via videolänk.   

Innan avtalet kan träda i kraft fullt ut måste EU:s medlemsländer godkänna det, en process som kan ett par år. Hittills har sex länder har gjort det.

Överenskommelsen väntas gradvis skapa ett djupgående politiskt partnerskap och ekonomisk integration mellan EU och Ukraina samt ge fritt marknadstillträde.  

Handelsbestämmelserna skulle ursprungligen ha trätt i kraft i november i år men i förra veckan, den 12 september, enades EU, Ukraina och Ryssland om att skjuta upp det provisoriska ikraftträdandet till den 31 december 2015.

EU-kommissionen kommer dock även i fortsättningen att tillämpa EU:s "autonoma handelsförmåner" till Ukraina, vilket i praktiken innebär att Ukraina har tullfritt tillträde till EU-marknaden. Ett beslut om att förlänga dessa förmåner i ett senare skede skulle kräva Europaparlamentets stöd.